IMG 8033

Waarom een Mooi Leven Huis

IMG 8033


"Waarom een
Mooi Leven Huis."

Wij geloven in de kracht van een actieve community.

We zien dat de door ons gewenste combinatie van professionele zorg en eigen, actieve betrokkenheid en inbreng van ouders, nog niet op grote schaal bestaat. Het is onze wens om een huis te realiseren waar ongeveer 32 kinderen in woongroepen gaan samenwonen in een groepsgrootte van maximaal 8. Het gaat hier om kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking met een WLZ zorgindicatie VG 5 t/m 8, die een gezamenlijke toekomst kunnen hebben. Een huis dat groot genoeg is om flexibel te kunnen zijn in zorg en aandacht en klein genoeg om een overzichtelijke community te kunnen vormen. Dit soort initiatieven op deze schaal staan, voor zover ze al bestaan, nog in de kinderschoenen.

Om in de behoeften van onze kinderen te kunnen voorzien willen we graag een dagbesteding creëren op de locatie zelf. Dit zorgt voor rust en structuur.

“We geloven in de kracht en de toegevoegde waarde van een actieve community en willen daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat maakt niet alleen het leven tot een Mooi Leven, maar ook de zorg tot Mooie Zorg.”

IMG 8118

Verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van leven van je kind.

Wat maakt het Mooi Leven Huis Drechtsteden anders dan het huidige zorgaanbod van wonen in een instelling of een ouderinitiatief? Het allerbelangrijkste is dat de regie over het leven van je kind (inclusief alle beslissingsbevoegdheid die daarbij hoort) niet wordt overgedragen aan een zorgaanbieder/zorginstelling. Wij regelen dit anders, namelijk door twee verantwoordelijkheden te scheiden. De zorgaanbieder wordt verantwoordelijk voor de zorg voor je kind, je blijft als ouders medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van leven.

Om een voorbeeld te geven: als je het als ouder belangrijk vindt dat je kind gaat zwemmen dan regel je dat zelf. Daar wordt geen dure professionele zorg voor ingezet. Vind je het belangrijk dat je kind is aangesloten bij een religieuze gemeenschap dan regel je dit als netwerk zelf. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg door juist opgeleid personeel in te zetten en alle voorzieningen aan te schaffen die daarvoor nodig zijn. Denk aan medicatie geven, medische zorg verlenen, werken via methodes zoals ‘Geef me de Vijf’ en het bieden van een dagstructuur.