Aanmelden als bewoner voor het
Mooi Leven Huis Drechtsteden.

Je hebt belangstelling voor het Mooi Leven Huis Drechtsteden als toekomstige woon- en leefomgeving voor jouw zoon, dochter of andere verwant.
 
‘In een Mooi Leven Huis staat de familie centraal. Je eigen huis maar ook een gezamenlijke wereld. Ieder een thuis met de bereidheid om die wereld te delen: een rol krijgen in elkaars wereld.
Waar het niet alleen gaat over anders willen zorgen maar ook om de dilemma’s die zich in elk leven afspelen. Het gaat om het aangaan van verbinding; het geven en nemen; het gehoord en gezien worden als kind, ouder, familie en professional: als mens dus. Omdat samen meer is dan alleen. Dat is Mooi Leven!'

Als bovenstaande gedachte van het Mooi Leven Huis Drechtsteden bij jou past en je wilt graag samen met ons verder bouwen aan zo'n woon- en leefomgeving......  

 Vul dan het onderstaande aanmeldingsformulier in.  

NB. Met deze aanmelding is jouw verwant nog niet verplicht om ook daadwerkelijk te gaan wonen in het Mooi Leven Huis Drechtsteden. Wel zal hij of zij, op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, voorrang krijgen in het selectieproces voor toewijzing van een woonplek.

 Indien je vragen hebt over de aanmelding, dan kun je contact opnemen via ons contactformulier.              
Wij zien jouw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Aanmeldingsformulier

Door het invullen van dit formulier geeft u het Mooi Leven Huis Drechtsteden toestemming om de bovenstaande gegevens op te slaan en te bewaren. Indien later besloten wordt geen gebruik te maken van het Mooi Leven Huis worden de gegevens conform de Privacyverklaring verwijderd. 

Gegevens bewoner
Indicatie en zorgvraag
Is er een CIZ indicatie
Ja
Nee
Wilt u gebruik maken van dagbesteding
Ja
Nee
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?
Ja
Nee